Onze beloftes

Onze beloftes als VVV-kantoor categorie 2

L'Office de Tourisme (VVV-kantoor) belooft:

 • Een kantoor met personeel te hebben en eenvoudig toegankelijke informatie

 • Je te helpen bij het zoeken en boeken

 • Meubilair tot je beschikking te stellen om te kunnen zitten

 • Je gratis te informeren over het lokale toeristische aanbod

 • Gratis wifi te bieden

 • De openingstijden in ten minste twee vreemde talen aan te geven en te publiceren

 • Ten minste 240 dagen per jaar, inclusief zaterdag en zondag, open te zijn tijdens het toeristische seizoen of in de periodes dat er speciale evenementen zijn

 • Het hele jaar door aanvragen te beantwoorden

 • Een persoon aan de balie te hebben die ten minste twee vreemde talen spreekt

 • Papieren toeristische kaarten, plattegronden en gidsen te verstrekken

 • Je toegang geven tot hun drietalige website

 

Toeristische informatie (op papier) in ten minste twee vreemde talen beschikbaar hebben over:

 • Alle geclassificeerde toeristische accommodatie ten minste met de naam van het etablissement, het adres, het e-mailadres, de website, het telefoonnummer en de categorie
 • monumenten en culturele bezienswaardigheden, natuurgebieden en recreatiemogelijkheden met een indicatie van het tarief, de openingstijden en -periodes, de website, het telefoonnummer en het adres
 • evenementen en entertainment
 • de alarmnummers
 • Jaarlijks updaten van de toeristische informatie.

 • Buiten de alarmnummers aanplakken.

 • Klachten behandelen en de tevredenheid van gebruikers meten.

 • Een kwaliteitsbeleid toepassen.

 • Een personeelslid beschikbaar hebben die over verblijven kan adviseren.

 • De betrouwbaarheid en actualiteit van de informatie over het lokale toeristische aanbod garanderen.